ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ - РУСЕ

ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ - РУСЕ

Източна Промишлена Зона
Русе,
България
25.9552292
43.8495786
UserLikes
Име: ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ - РУСЕ
Адрес: Русе, Източна Промишлена Зона
Телефони: text to imagetext to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://ddfbg.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Инертни материали
Дейност:

Добив и преработка на инертни материали, транспортни услуги по р.Дунав

Ключови думи: добив на инертни материали, преработка на инертни материали, кораборемонтна дейност, пристанищна дейност, транспортна дейност

Услуги

  • Кораборемонтна дейност – ДДФ

    Фирма ДДФ Инвест АД е част от Дунавски драгажен флот АД и през 2011 година е одобрена за извършване на заваръчни дейности по кораби и плаващи съоръжения, които са обект на надзор от Български корабен регистър.

    Фирмата притежава и лиценз за извършване на дейността по поддръжката, ремонта и преустройството на съоръжения с повишена опасност.

 

Открийте ни в Google+