ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ - РУСЕ

ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ - РУСЕ

Източна Промишлена Зона
Русе,
България
25.9552292
43.8495786
UserLikes
Име: ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ - РУСЕ
Адрес: Русе, Източна Промишлена Зона
Телефони: text to imagetext to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://ddfbg.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Инертни материали
Дейност:

Добив и преработка на инертни материали, транспортни услуги по р.Дунав

Ключови думи: добив на инертни материали, преработка на инертни материали, кораборемонтна дейност, пристанищна дейност, транспортна дейност

Услуги

 • Пристанищна дейност – ДДФ

  Дунавски драгажен флот АД – Русе разполага със собствено пристанище, което има регионално значение и работи съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

  Пристанищна дейност на ДДФ, а именно:
  * обработка на насипни и генерални товари
  * швартови услуги
  * буксировка
  * маневрени услуги
  * снабдяване на кораби с ел. енергия и комуникации
  * техническо снабдяване
  * корабно бункероване

 

Открийте ни в Google+