Източна Промишлена Зона
Русе,
България
25.9552292
43.8495786
UserLikes
Име: ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ - РУСЕ
Адрес: Русе, Източна Промишлена Зона
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://ddfbg.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Инертни материали
Дейност:

Добив и преработка на инертни материали, транспортни услуги по р.Дунав

Ключови думи: добив на инертни материали, преработка на инертни материали, кораборемонтна дейност, пристанищна дейност, транспортна дейност
  • catalog.bg
  • ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ - РУСЕ

Вижте на картата

Сподели във Facebook
Услуги

ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ - РУСЕ - Услуги - Кораборемонтна дейност – ДДФ
Кораборемонтна дейност – ДДФ
Фирма ДДФ Инвест АД е част от Дунавски драгажен флот АД и през 2011 година е одобрена за извършване на заваръчни дейности по кораби и плаващи съоръжения, които са обект на надзор от Български корабен регистър.

Фирмата притежава и лиценз за извършване на дейността по поддръжката, ремонта и преустройството на съоръжения с повишена опасност.
ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ - РУСЕ - Услуги - Пристанищна дейност – ДДФ
Пристанищна дейност – ДДФ
Дунавски драгажен флот АД – Русе разполага със собствено пристанище, което има регионално значение и работи съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Пристанищна дейност на ДДФ, а именно:
* обработка на насипни и генерални товари
* швартови услуги
* буксировка
* маневрени услуги
* снабдяване на кораби с ел. енергия и комуникации
* техническо снабдяване
* корабно бункероване
ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ - РУСЕ - Услуги - Транспортна дейност – ДДФ Русе
Транспортна дейност – ДДФ Русе
Дунавски драгажен флот АД извършва транспортнa дейност в областта на речния транспорт и в превоза на насипни товари. Разполага със собствени кораби, както и с тласкани баржи с товароносимост 1900 тона за превоз на сухи насипни товари по река Дунав – желязо, руда, дървен материал, въглища.

ДДФ Русе извършва и услуги с тежкотоварна техника. Разполага с:
* фадрома
* автокран
* булдозер
* монтажен кран със собствена площадка
* собствен лиман
 
Открийте ни в Google+